تماس با ما

 

 تلفن:  6269397 - 6269398  -  (0311)

 

 

آدرس شعبه مرکزی: اصفهان-خیابان توحیدمیانی-قبل از خیابان مهرداد-روبروی داروخانه دی-نبش کوچه ارشاد مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان